Medåkers kyrka - rengöring och mögelsanering av väggar, valv samt konservering av inventarier och fast inredning : antikvarisk rapport : Medåkers prästgård 2:1, Medåkers socken, Västmanland

Författare
Boel Melin
(Boel Melin, Helen Sjökvist, Lisa Skanser)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2013 Sverige, Västerås 26 sidor. : ill. 978-91-7453-189-3
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2011 Sverige, Västerås 15 sidor. : ill. 978-91-7453-055-1