Med- eller motgång vid rehabiliteringsköp - en studie av framgångsfaktorer och hinder vid köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster vid Försäkringskassan Stockholms län

Författare
Birgitta Hyberg
(Birgitta Hyberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Försäkringskassan Stockholms län, Kummelbergets tr. 2002 Sverige, Stockholm, Saltsjö-Boo 87 sidor. 21 cm