Medbestämmande

Författare
Mats Hellberg
(Ms: Mats Hellberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tjänstemännens bildningsverksamhet 1981 Sverige, Stockholm 19 sidor. : ill. 30 cm
Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV) 1979 Sverige, Stockholm 23 sidor. : ill. 30 cm