Medborgarboken, Studiebok

Författare
Andres Küng
(Sven Holmstrand, Leif Alkberg)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 1986 Sverige, Stockholm 128 sidor. 91-27-75113-9, 91-27-75112-0