Meddelanden från sinnevärlden - dikter

Författare
Carl-Erik af Geijerstam
(Carl-Erik af Geijerstam.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier Alba, Centraltr. 1994 Sverige, Stockholm, Borås 63 sidor. 22 cm