Medel och insatser för förnyelse och förändring - exempel och avtalskommentarer

Författare
Lennart Hallebrant
(Text: Lennart Hallebrant)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO/SR-K 1987 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill.