Medelpads flora - växtgeografisk öfversikt och systematisk förteckning öfver kärlväxterna

Författare
Erik Collinder
(Af E. Collinder.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell (distr. 1909 Sverige, Uppsala, Stockholm 190 sidor.