Medeltidssagor - berättade för ungdom

Författare
Henrik Schück
(Henrik Schück teckningar av Elsa Beskow red.: Signe H. Wranér.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. läraretidn. 1942 Sverige, Stockholm 239 sidor. ill.
Svensk läraretidning 1900 Sverige, Stockholm 255 sidor.