Mediavänstern - en närbild av den dolda åsiktsproduktionen i Sverige

Författare
Gösta Hultén
(Gösta Hultén, Jan Samuelsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier fakta, Bonnier 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 136 sidor. 22 cm