Medical device innovation - the intergrated processes of invention, diffusion and deployment

Författare
Kerstin Roback
(Kerstin Roback.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Center for Medical Technology Assessment, Department of Health and Society, Linköping University 2006 Sverige, Linköping 189 sidor.
Institutionen för hälsa och samhälle 2006 Sverige