Medicin och filosofi - en introduktion

Författare
Ingvar Johansson
(Ingvar Johansson och Niels Lynöe.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Daidalos, Mediaprint 1997 Sverige, Göteborg, Uddevalla 218 sidor. ill. 21 cm
Almqvist & Wiksell, Gummesson 1992 Sverige, Solna, Falköping 134 sidor. ill. 23 cm