Medicin på webben - en internetguide för svensk sjukvård

Författare
Fredrik Settergren
(Fredrik Settergren.)
Genre
manualer etc., Handböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2015 Sverige, Lund, Spanien 165 sidor. 23 cm 978-91-44-09986-6
Studentlitteratur 2011 Sverige, Lund, Ungern 159 sidor. 23 cm 978-91-44-07027-8