Medicinska och biologiska aspekter på bullerskada - betydelsen av rubbningar i blodcirkulationen - Sammanfattning

Författare
Erik Borg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarskyddsfonden 1982 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 4 sidor.
Institutionen för fysiologi, Karolinska institutet 1981 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 44 sidor., 55 ref.