Medierna och det offentliga samtalet

Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för demokrati, journalistik och medier 2019 Sverige, Kalmar 49 978-91-88898-96-8