Medieval Fishing Settlement in Southern Scandinavia - an Archaeological Perspective

Författare
Lars Ersgård
Genre
Statlig publikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet 2022 Sverige, Lund