Medioevo bizantino-slavo Vol. 1, Saggi di storia politica e culturale

Författare
Ivan Dujčev
Språk
Italienska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1965 Italien 580 sidor.