Medioevo bizantino-slavo Vol. 2, Saggi di storia letteraria

Författare
Ivan Dujčev
Språk
Italienska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1968 Italien, Roma 638 sidor.