Medioevo bizantino-slavo Vol. 3, Altri saggi di storia politica e letteraria

Författare
Ivan Dujčev
Språk
Italienska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Italien, Roma 722 sidor.