Medvetandets mekanik - en filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation

Hur kan det mänskliga medvetandet representera yttervärlden? Vad är tänkande och hur kan det studeras vetenskapligt? Är det till hjälp att se medvetandet som en slags maskin?

På ett livligt sätt och utan att förutsätta särskilda förkunskaper ger sig den brittiska filosofen Tim Crane i kast med att besvara sådana frågor. Läsaren blir insatt i grundläggande idéer som skär över medvetandefilosofi, artificiell intelligens och kognitionsforskning: Vad är det s.k. kropp-själsproblemet egentligen? Vad är en dator och hur arbetar den? Vad är tankar, kan datorer ha sådana?

Boken har prisats som en fascinerande studie av tänkande och mental representation i kontakt både med grundläggande frågor och själva forskningsfronten. Om bokens första upplaga säger Ned Block vid New York University: Terrific: both good philosophy and a very useful text Wonderful! Den svenska utgåvan är en översättning av en utökad andra upplaga som kom på engelska 2003.

Författare
Tim Crane
(Tim Crane översättning: Pi Tuvesson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Thales 2004 Sverige, Stockholm, Lettland 240 sidor. 21 cm