Mekanik 1980

Författare
Svenska mekanikdagar 1980) (Luleå :
(Svenska mekanikdagar, Luleå, 24-25 oktober 1980 red.: Lennart Karlsson.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ingenjörsförl., Studentlitt. 1980 Sverige, Stockholm, Lund 240 sidor. diagr., ill., tab. 23 cm