Melamisufism i Bosnien - en dold gemenskap

Författare
Ašk Gaši
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of History and Anthropology of Religions, Lund University 2010 Sverige, Lund 262 sidor. : ill. 23 cm 978-91-977212-5-7
Department of History and Anthropology of Religions, Lund University 2010 Sverige, Lund PDF (262 sidor. : ill.)