Mellan akademi och lärarprofession - integrering av vetenskapliga och professionella mål för lärarutbildningens examensarbeten

Författare
Anders Råde
(Anders Råde.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå universitet 2016 Sverige, Umeå 82 sidor.
Umeå universitet 2016 Sverige, Umeå 82 sidor. 978-91-7601-549-0