Mellan himmel och hav - en kokbok från Ulebergshamn

Författare
Kerstin Wallin, journalist
(Kerstin Wallin, text Göran Garellick, foto Pål Svensson, idé.)
Genre
Kokböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Warne 2013 Sverige, Sävedalen, Estland 140 sidor. ill. 22 x 26 cm 978-91-85597-43-7