Mellan tvenne makter 2 - Roman

Författare
Laura Fitinghoff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund 1916 Sverige, Stockholm 160 sidor.