Mellanrum - dikter

Författare
Carl-Erik af Geijerstam
(Carl-Erik af Geijerstam.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
A, Bohusläningen 1991 Sverige, Stockholm, Uddevalla 70 sidor. 20 cm