Memoirs of the life of Sir Walter Scott, bart

Författare
Walter Scott, Sir
(J.G. Lockhart)
Genre
Bibliografi, Biografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
R. Cadell 1845 Skottland, Edinburgh xii, 806 sidor. : 2 front. (port., fold. facsim.) 25 cm.