Memorial, till högwördige presteståndets protocoll, den 3 september 1810. Af doct. E.A. Almquist. Örebro, tryckt hos N.M. Lindh, 1810

Författare
Erik Abraham Almquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1810 Sverige, Örebro [04] sidor. 4:o.