Men and apes

Författare
Ramona Morris
(Ramona and Desmond Morris)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
McGraw-Hill, Hutchinson 1966 USA, New York, London 271 sidor.