Meningar - aforismer : musik : Kivi och Södergran : mänskor, böcker, städer, natur

Författare
Elmer Diktonius
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schildt 1957 Finland, Helsingfors 351 sidor.
Tiden 1957 Sverige, Stockholm 351 sidor.