Menoras hemlighet - roman

Författare
Lionel Davidson
(Lionel Davidson övers. av Astrid Borger)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1967 Sverige, Stockholm 235 sidor.
Söderström 1967 Finland, Helsingfors 235 sidor.