Mer än ord

Originaltitel
The perfect neighbor
Författare
Nora Roberts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2018 Sverige 17.8 cm 978-91-509-3038-2
Harlequin cop. 2006 Sverige, Stockholm 320 sidor. 18 cm 91-640-4094-1