Mer om Fresn - nu skén itti buan : på litsmål

Författare
Rut Olsson
(Rut "Puck" Olsson översättning: Inger Gustafsson illustrationer: Hjalmar Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lits stårschan Lits hembygdsfören. 1993 Sverige, Lit 53 sidor. : ill. 15 x 21 cm