Mesolithic interfaces - variability in lithic technologies in Eastern Fennoscandia

Författare
(Edited by Tuija Rankama.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Suomen arkeologinen seura 2011 Finland, Helsinki 253 sidor. ill. 978-951-98021-9-0