Messe me Yesu - Berättelser om Jesus. På kisakataspråket

Författare
Arvid Svärd
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1931 Sverige, Uddevalla