Metakognition och Internet - om gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet

Författare
Martin Stigmar
(Martin Stigmar.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Växjö Univ. Press, Allkopia 2002 Sverige, Växjö, Växjö 310 sidor. 25 cm
Växjö University Press 2002 Sverige, Växjö 310 sidor.