Metallare - Verkstadsklubben Volvo Kalmarverken 1974-1984

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Klubben, Lindegren 1984 Sverige, Kalmar, Kalmar 77 sidor. ill. 21 cm