Metaller i abborre från Lagnö och Askö 2007-2010

Författare
Anders Bignert
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2013 Sverige 38 978-91-7281-544-5