Meteorología y oceanografía

Författare
Santiago Hernández Yzal
(Santiago Hernández Yzal.)
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cadí 1968 Spanien, Barcelona 781 sidor. ill.