Meteorologia - additæ sunt tabellæ quæ totam meteororum doctrinam complectuntur

Författare
Johannes Garcaeus
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1568 , Witebergæ