Methods in land use statistics - the environmental aspect : Finland, Hungary, Sweden

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Central Statistical Office of Finland, Hungarian Central Statistical Office, Statistics Sweden 1987 Ungern, Helsinki, Budapest, Stockholm 75 sidor.