Metoder för datering och tolkning av hällristningar - En kritisk granskning

Författare
Susanne Strangert
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå universitet 1988 Sverige, Umeå 39 sidor.