Metoder för vattenhaltsbestämning och provtagning vid spannmålsagerhusen - Methods for determining moisture content and for sampling in granaries

Författare
Bengt Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jordbrukstekniska institutet 1953 Sverige, Uppsala (2),65s : Ill