Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens

Författare
Karin Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2014 Sverige
Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap 2014 Sverige