Metropolis - ärkebiskoparnas och kungarnas Lund

Under medeltiden kallades Lund ibland Metropolis Daniae, Danmarks moderstad. Staden var en av Nordens viktigaste orter eftersom den hyste ärkebiskopen, hela den nordiska kyrkans överhuvud.Metropolis berättar om det medeltida Lund ur en mängd infallsvinklar. Staden är en veritabel guldgruva för arkeologerna och mer än hundra års utgrävningar har resulterat i en detaljerad berättelse om lundaborna. Deras vardagsliv har lämnat mängder med föremål i kulturlagren: keramik, textilier, redskap och hantverksavfall. Herremännen och kyrkans dignitärer stod för en lyxkonsumtion som också avspeglar sig i fynden: schackpjäser, utländska tyger och vapen. Även gravar är ovärderliga källor för arkeologer när de ska gestalta liv, sjukdomar och död.Författarens utgångspunkt är basutställningen Metropolis på Kulturen i Lund. Med boken i hand kan läsaren lätt föreställa sig framväxten av en modern utställning och skapa sin egen bild av en medeltida stad.Claes Wahlöö är stadsantikvarie i Lund. Metropolis ingår i serien Illustrerad historia som ges ut i samarbete med museet Kulturen.

Författare
Claes Wahlöö
(Claes Wahlöö fotografier och illustrationer av Kulturens fotografer.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska media, Wallin & Dalholm 2001 Sverige, Lund, Lund 104 sidor. ill. 21 cm