Mia på reportasje

Författare
Viveca Lärn
(Viveca Sundell overs. av Gunvor Kloster)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Damm 1979 Norge, Oslo 133 sidor. 82-517-9572-9