Micro- and mesometeorological information by means of remote sensing techniques

Författare
Sven Lindqvist
(Sven Lindqvist, Jan O. Mattsson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Göteborg Bl. 123-130 ill.