Microprocessor-based process control

Författare
Curtis D. Johnson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prentice-Hall cop. 1984 USA, Englewood Cliffs, N.J 259 sidor. : diagr., ill. 0-13-580654-2