Microsoft Excel 97

Författare
(Svensk översättning: Sven-Erik Welin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier datamedia, Scandbook 1997 Sverige, Stockholm, Falun xxx, 280 sidor. ill., diagr., tab. 23 cm