Mides-hadin

Författare
David Bergelson
(Daṿid Bergelson)
Språk
Jiddisch
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ḳletsḳin 1929 Litauen, Ṿilne 265 sidor. 20 cm