Midsommarbålet

Författare
Mikael Eek, pseud. för Ole Blegel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B.Wahlström 1970 Sverige, Stockholm 156 sidor.